A világháborúk időszaka
Fotókhoz kattints a szövegre!

Ám Fortuna e vidék lakóinak sem a nyugalmas gyarapodás sorsát szánta: a község 430 bevonult katonával, 43 hősi halottal, 18 hadirokkanttal, 11 hadiözveggyel és 3 hadiárvával áldozott a haza oltárán 1914-18 között.

A kaposvári és nagykanizsai ezredekben küzdő iharosberényiek társaikkal együtt az önfeláldozó harci lelkesedés számos példáját adták a galíciai és olasz harctereken.

1919-ben munkástanács alakult, a Prónay-különítmény elrettentésül a tanácskormány alatt funkciót vállaló kommunistákat, Dohány Jenőt, Farkas Jánost és Ádám Jánost a falu főterén nyilvánosan akasztatta fel.

A település 1921-ben a belügyminiszter 111028 sz. alatti rendelete szerint nagyközség, amelyben már körállatorvos, gyógyszertár is volt.

A társadalmi élet fejlettségére Tűzoltó Egyesület, Levente Egyesület, Vegyes Ipartársulat, Úri Kaszinó, Legeltetési Társulat, Evangélikus Nőegylet, Ifjúsági Egyesület, Hangya Fogyasztási Szövetkezet léte nyújt kellő bizonyítékot.

1934-ben hősi emlékoszlopot avattak az I. világháború áldozatainak, a díszvendég József főherceg személyesen méltatta a katonák érdemeit. És a katonák ideje hamarosan ismét elkövetkezett: sorra érkeztek a behívók a községbe, amelynek lakossága 1941-ben 1913 fő volt, iparosok száma 50, kereskedőké 11.

1939-45 között 48 iharosberényi katona esett el, a német megszállás, a frontvonalak nagybajomi megmerevedése, majd az 1945. március 31-i áttörést követő orosz megszállás felbecsülhetetlen károkat okozott a civil lakosságnak emberi, erkölcsi és anyagi veszteség tekintetében is. A németek által aláaknázott evangélikus templom felrobbantását Fónyad Pál lelkész határozott közbeavatkozása hiúsította meg, a sebesülteket és kiszolgáltatottakat dr. Erőss András körorvos házról-házra járva kezelte, a kastélyban működő dán vöröskeresztes katonakórház német sebesültjeit az oroszok az udvaron lőtték agyon, a könyvtár és a szobák berendezéseit a feltépett ablakokon kidobálva égették el.

Az értékes bútorzat és berendezési tárgyak széthordásában a lakosság sem tanúsított önmérsékletet. Inasa lakásán hunyt el iharosberényi báró Inkey József, aki túlélve az orosz fronton elesett Lajos fiát, már nem érte meg Péter fia Amerikába menekülését.
A férfiak, leventék hadifogolytáborokban.
A hősök és áldozatok emlékoszlopa állít emléket az időszaknak.Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!