Kanászélet Berényben
Az utolsó kanászbojtár, Tóth Mihály visszaemlékezése

150 évvel ezelőtt még Somogy nagy része erdő volt, erdő erdőre borult, az erdőségek lombjai a falvak végső házait, kertjeit árnyékozták.
A szántóföldeket fáradtságos irtással hódították el az erdőtől, ennek emlékei a Tuskós, Irtás, Égetés helynevek.

Az ősrengeteg nyújtott legelőt a jószágnak, lónak, ökörnek s táplálta makkal, vadgyümölccsel a disznót. A somogyi disznótartás országosan híres és jelentős. Az ólba sose zárt, erdőn hízlalt sertéseket lábon hajtották a nyugati piacokra.

Őrzői kanászok voltak, akik rövidre szabott, befenekelt ujjú cifraszűrt, bőgatyát, a nótában megénekelt tűzött-fűzött bocskort, nyalka csizmát viseltek. Kezükből nem maradt el a kanászostor, furkósbot és a szerszámnak-fegyvernek egyaránt használt fényes balta.

Egy-egy kanász bujtárjaival 500-600 mangalica sertést őrzött, amelyek télen-nyáron a tölgyeseket, cserfa erdőket járták, makkal, gyökerekkel és erdei állatokkal táplálkoztak.
Iharosberény erdeiben az Inkey uradalom 650 disznót számláló fókája makkolt még 1925-ben is.

A szabadon élő kanászoktól nem állt távol a betyárkodás sem. A disznószerzéssel nagyban főleg az uradalmi kanászok foglalkoztak, mert azok a tanyán nem voltak szem előtt, ráértek kóborolni. A szerzett disznókat aztán ember nem járta erdőkön, berkeken keresztül hajtották az orgazdához, a vásárokra. A kanászok voltak a pásztorok között a legverekedősebbek. Ha más pásztorral kerültek össze, mindjárt baltára mentek, hamar előkerült a szűr alól a lyukas bot, azaz a rövidcsövű puska is.
Az is biztos, hogy a leglopósabbak voltak, mert disznót cserélni könnyebb volt, mint a nagyobb jószágot, ezért is tellett nekik a csárdára és kocsmára. Azért vagyont nemigen szereztek, mert hiába adtak el sok jószágot, az árát el is itták a társaikkal.

A környék elhíresült szegénylegénye volt Patkó Bandi, akit disznószerző akciója közben lőttek meg a szomszédos Pogányszentpéteren, ott is lett eltemetve. Iharosberényben egy többszázéves, nagy odvas gesztenyáfáról járta, hogy Patkó Bandi kincsének volt rejtekhelye. Ezt találta meg valaki, s vett belőle földet, épített szép nagy házat...a hiedelem szerint.

Egy azért biztos: a korabeli építmények (kastély, körorvos lakás) ablakait, kapuit masszív vasalatok, rácsok őrzik, emléket állítva a hajdan volt, rettegett somogyi betyároknak.

Az erdei életről az akkori kanászbojtár, Tóth Mihály számolt be 1954-ben:
"Amikor a férges makk szeptemberben elkezdett potyogni, az uradalom disznó-tanyát készíttetett az állatoknak. Tüskeállást csináltak úgy, hogy karókat vertek le másfél méter távolságban, ezek közé korábban levágott galagonya és kökénytüskét vertek. A tüske verése hosszú husángokkal történt, úgy hogy igen tömör legyen a tüskekerítés, hogy a disznó ki ne bújhasson alatta.

Az állás kör alakú volt és másfél méter magas, hatvan méter átmérőjű. Rajta egy kapu, amely három méter széles volt. A kapu rekesztése elszedhető, kézzel könnyen megfogható gelegonya tüske volt. Ezekkel éjjel beraktuk, nappal kiszedtük a kaput.

A kapu előtt 5-6 méterre volt a kanászok gunyhója, úgy hogy a disznó nehogy nekimenjen. A tűz a gunyhó ajtajában, a földön égett, hogy a melege a gunyhóba szálljon. Bent a gunyhóban a földre hasábfák voltak lerakva, kétoldalt akkora helyen hogy megfeküdhessen rajta a kanász. Méterfa vagy gömbölyű hasáb. Ez volt a kanász ágya. Erre terítettük a sást, arra meg a subát, mellyel takaróztunk.

Egyik aludt, a másik őrködött. Az az ajtóban üldögélt és egész éjjel rakta a tüzet. A kutya mindig kint feküdt. Azért volt szükség őrködésre, mert a tanyákról lopni szoktak. A tolvajok vén kanászok vagy dologkerülő polgárok voltak. A tüskeállás karikájában öreg tőfák álltak, melyeknek lombja védte vihartól az állatot, délben pedig árnyékolta a delelő disznót. A tüske állás mindig sűrű bozótos helyen készült, hogy a bozót télen fölfogja a havat és védjen a széltől. Itatás forrásos erekben történt.

A disznót-anyán makkon kívül az állat más táplálékot nem kapott, az erdei legelőn éven át elvolt. A mi kanásztanyánk 15 km-re volt a falutól, egyik kanász minden héten kétszer hazajárt. A kanász számadónak az Inkeyeknél kétkerekű kordéja volt és azon hetente egyszer hozta ki az elemózsiát. Téli tanyázó kanászok 40 kg. füstölt szalonnát kaptunk külön konvencióként. Az ételt háromlábú vaslábasban készítettük. Az erdőn a tüzelőfát öt-nyolc méter hosszú kampókkal rángattuk le a fákról. Ezzel törtük le a vékonyabb száraz ágat."Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!