Az Inkey-család története
Fotókhoz kattints a képre!

Iharosberény 1726-tól 1945-ig az Inkey család birtoka. A két évszázad alatt meghatározó szerepet játszottak a község életében, fejlődésében.

A família közszájon megőrződött eredetmondája szerint ősük kanász volt, aki egy forrásnál szomját oltó török basát baltájával lefejezett. Ezért a cselekedetéért kapta jutalmul azt a földet, amelyet egy nap alatt körül tudott lovagolni. A mondában szereplő forrást Petekút néven ma is látogatható a környéken.

A valóságba a pallíni Inkey család magát a Dunántúlon ismert Inkei Loranth családdal egy közös őstől eredezteti, ennek is hajdani neve Loranth volt, mely helyett a XVIII. sz. végén a hangzatosabb Inkey nevet vette használatba.


Az Inkei Loranth családból kivált Inkey ág jeles őse volt Inkey János légrádi és mezei császári kapitány, kit 1704-ben gr.Károlyi Sándor "régi tanult vitéz ember"-ként jellemez. A család a Dunántúlon és Horvátországban is rendelkezik birtokok fölött, egyike a vidék jelentékenyebb és gazdagabb családainak.

Nemessége 1419-ben erősíttetett meg. A családfa élén álló I.János fia Ferencnek egyik fia 1693-ban meggyilkoltatván, lányai maradtak, míg másik fia, II.János a XVII. sz. végén nádori adományként Rigyác, Petri, Eszteregnye helységeket kapta, majd megszerezte a fiú örökös nélkül meghalt Nagy Ferenc leányaitól Iharosberény, Sormás, Újudvar, Iharos, Miháld falvakat, azokra III. Károly királytól 1721. október 03-án adományt nyert, még Inkei Loranth néven. Ekkor került birtokába az előnevet adó Pallin község is, amely után vette fel a család a pallíni Inkey nevet.

II.János 1717-32 között zalai alispán, 1735-ben királyi tanácsos. 1747-ben halt meg, fiai Gáspár és Boldizsár két ágra terjesztette a családot. Az előbbi ága iharosberényi, az utóbbié pallíni ágnak nevezhető fő birtokaik után.

Gáspár katonai pályát választott, 1756-ben a Dessewfy ezred ezredese, 1772-ben tábornoki rangot nyert. Ő építtette a család iharosberényi kastélyát 1750-ben. 1776-ban halt meg. Fia, Károly Somogy vármegyének 1790., 1802., 1805. években országgyűlési követe, 1800-1807 között első alispánja. 1801-től királyi tanácsos.

Fia, Antal 1800-1803 között Somogy vármegye szolgabírája, 1806-ig első aljegyzője volt, utóbb mint táblabíró vett részt a közéletben. Gyermekei közül Zsigmond az 1847-48. évi országgyűlésen Somogy vármegye követe volt, József táblabíró 1845-ben.

Br.Inkey I.József , aki gr.Battyhányi Gabriellát vette nőül, 1900-ban halt meg. Fia, István, akinek afrikai vadász és felfedezőútjáról a Magyar Királyi Földrajzi Társaság könyvet is adott ki, feleségével br.Eötvös Jolántával, az európai hírű államférfi és tudós leányával együtt csupán hét évvel élte őt túl: spanyolnátha okozta halálukat.
István anyósa, Br.Eötvös Józsefné, életének utolsó éveit az Iharosban számára felújított un. "Kis-kastélyban"töltötte el.

A frigyből két fiú született: II. József és Pál. Az utóbbi Iharosba tette át tartózkodási helyét, itt építtetett kastélyt családja, br.Sztankovánszky Ágnes (a közeli Ágneslak névadója) és István, Mária, Klára, Tekla nevű gyermekei számára.

Fivére, II.József, ki gr.Apponyi Teréziát, a trianoni események kapcsán hírneves gr.Apponyi Albert unokahúgát vette nőül, az iharosberényi kastélyban élt. Két fiúk született, Lajos és Péter, kik anyjukat korán elvesztették.
Az idősebb testvér az orosz fronton halt hősi halált, Péternek menekülnie kellett az országból: Amerikában, fiúutód nélkül halt meg.

Az Inkeyek múltba tűnt két évszadának nyomát számos tárgy, épület: -az iharosberényi kastély, az iharosi kiskastély és a felrobbantott kastély helye, a kastélyparkok, a majorsági épületek, a puszták pusztuló romjai, a templomok, melyeknek építéséhez kegyúrként támogatást nyújtottak, kőkeresztek, szobrok, az úthálózat, földrajzi nevek, levéltári anyag- jelzi.

Testüket az önkormányzat által napjainkban felújított iharosi családi kripta, emléküket Iharos, Iharosberény, István major, Ágneslak, Inkeyantalfalva, Jolánta puszta, Dencs, Gána puszta, Pád puszta, Tuskós puszta, Teréz- lak lakóinak leszármazottai őrzik.Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!