Kálmánné Putics Zsuzsanna
jegyző

Feladata az önkormányzat napi működésével kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselőivel és dolgozóval szemben, döntésre előkészíti az ügyeket a polgármesternek, illetve dönt a részére átadott hatósági ügyekben.

Elérhetőségei:
Tel: 06 (82) 594010 102 mellék
e-mail: jegyzo@ibereny.hu


Bata Szilvia
előadó

Ellátja Inke község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 111 mellék
e-mail: penzugy.inke@ibereny.hu


Bencsik Andrásné
főmunkatárs

Ellátja a titkársági, iktatási, munkaügyi ügyintézés (köztisztviselői, közalkalmazotti, foglalkoztatotti munkaszerződések, szabadságolási nyilvántartás, jegyzőkönyvek, rendeletek nyilvántartásai, BURSA Hungarica pályázatok nyilvántartása) körébe tartozó feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 101 mellék
e-mail: titkarsag@ibereny.hu


Bogdán Gábor
főtanácsos

Ellátja az önkormányzati tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a könyvvezetéssel és a beszámolással, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 106 mellék
e-mail: penzugy.iharosbereny@ibereny.hu


Bonczek Ágnes
vezető tanácsos

Ellátja Inke község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 111 mellék
e-mail: konyveles.inke@ibereny.hu


Boncz Beáta
előadó

Feladata Inke és Pogányszentpéter községek vonatkozásában a kivetett helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó, gépjárműadó, építményadó) nyilvántartása, beszedése, a gyermektartási, gyermekgondozási ügyek, a földhivatali tartozások, a redőrségi bírságok nyilvántartása és érvényesítése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82)594 010 109 mellék
e-mail: ado.inke@ibereny.hu


Imrei Károly
főmunkatárs

Feladata a gyámügyi, gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek, az óvodáztatási támogatások, a hagyatékkal kapcsolatos ügyek, a birtokvédelem, a termőföldek értékesítésével kapcsolatos ügyek, a művelési ág változtatás, a vadkárügyek ügyintézése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 110 mellék
e-mail: gyamugy@ibereny.hu


Madarász Katalin
főelőadó

Feladata a társult községek vonatkozásában az anyakönyvi, népesség nyilvántartással összefüggő, a szociális igazgatás körébe (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segélykérelem) tartozó ügyintézés.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594 010 105 mellék
e-mail: szocialugy@ibereny.hu


Paukovicsné Tuboly Ildikó
főelőadó

Feladata Iharosberény és Iharos községek vonatkozásában a kivetett helyi adók (iparűzési adó, kommunális adó, gépjárműadó, építményadó) nyilvántartása, beszedése, a gyermektartási, gyermekgondozási ügyek, a földhivatali tartozások, a redőrségi bírságok nyilvántartása és érvényesítése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 109 mellék
e-mail: ado.iharosbereny@ibereny.hu


Rehák Marianna
főelőadó

Ellátja Iharosberény község vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással,
könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 112 mellék
e-mail: konyveles.iharosbereny@ibereny.hu


Szabó Sándorné
főelőadó

Ellátja Iharos és Pogányszentpéter községek vonatkozásában a költségvetés tervezésével, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, könyvvezetéssel és a beszámolással, adatszolgáltatással kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 112 mellék
e-mail: penzugy.iharos@ibereny.hu, penzugy.poganyszentpeter@ibereny.hu


Tímárné Horváth Judit
főelőadó

Feladata az önkormányzati pénztárak működtetése, a nem rendszeres kifizetések és egyéb juttatások ügyintézése.

Elérhetőségei:
tel: 06 (82) 594010 108 mellék
e-mail: penztar@ibereny.hu


Horváth Beáta
főtanácsos

az inkei Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő.


Harákné Berkes Éva
adminisztrátor

az inkei Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő.KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ORVOSI ÜGYELET
elérhetősége: 06 (82) 471 880
Elérhető hétközben 15.00-7.00 óráig, hétvégén 24 órában.

HÁZIORVOS
Dr. Erőss Sándor rendel hétfő, kedd, csütörtök, péntek napokon 8.30-12.30 óráig a háziorvosi rendelőben.
Telefonos elérhetőség: 06 (30) 493 9849

GYERMEKORVOS
Dr. Kunsági Máté Erzsébetrendel hétfőn de. 8-11, du.15-16; kedden de.8-10, d.u.15-16; csütörtökön de.8-10, du.15-16; pénteken de.8-9, du.15-16 óráig a gyermekorvosi rendelőben.
Telefonos elérhetőség: 06 (30) 901 2403

FOGSZAKORVOS
Dr. Laklia Mária hétfőn 7.30-14.00, kedden14.30-19.30, csütörtökön 14.30-19.30, pénteken 7.30-14.00 óráig a fogászati rendelőben.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 720 274

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
rendelkezésre állási ideje 7.00-15.00 óráig a védőnői rendelőben.
Polaneczkyné Tavaszi Gyöngyi védőnő tanácsadási fogadónapja kedden 9.00-10.30 óráig.
Telefonos elérhetősége: 06 (20) 510 3434
Kuneczné Kötő Ildikó védőnő tanácsadási fogadónapja csütörtökön 8.00-11.00 óráig.
Telefonos elérhetősége: 06 (30) 837 2604

SZOCIÁLIS ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁNAK INTÉZMÉNYE
Dezső Mária Magdolna intézményvezető
telefonos elérhetősége: 06 (30) 480 0401

KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Bata Hajnalka és Aracsi Anita ügyfélfogadási ideje hétfőn 8.00-14.00, szerdán 8.00-11.00 óráig a Körzeti Általános Iskolában.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 472 432

PSZICHOLÓGUS
Józsa Sándor pszichológus rendel szerdán 12.30-16.30 óráig a Hivatal épületében.
Telefonos elérhetősége: 06 (70) 548 3398

TELEHÁZ
Nyitvatartás hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken 13-21 óráig.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 594 004

KÖRZETI MEGBÍZOTT RENDŐR
Bertók Szabolcs r.tzlsz., Hodocsek Béla r.zlsz., Szigeti Zsolt r.ftörm. iharosberényi körzeti megbízottak fogadónapja páros heteken kedden 10.00-11.00 óráig a kmb. irodában.
Telefonos elérhetőség: 06 (82) 720-299

FALUGAZDÁSZ
Stándlné Horváth Borbála falugazdász ügyfélfogadási ideje szerda 9.00-12.00 óráig a Hivatalban.
Telefonos elérhetőség: 06 (30) 4282442

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
szerdai napokon 8.00-11.30 óráig tart ügyfélfogadást a Hivatalban.

INGYENES JOGI SZOLGÁLTATÁS
a Mobil Jogsegély Program keretében minden második héten szerdai napokon 15.00-16.00 óráig a Hivatalban.