Készült Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 24-i, az

iharosberényi Községházán tartott üléséről.

 

7/2017.(I.24.) számú határozat

A Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása

2. Polgármester, alpolgármester juttatásának meghatározása

3. Az Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása

 

A polgármester javaslatára a Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

 

8/2017.(I.24.) számú határozat

1./ Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsirmon Endre polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 199 400,- Ft/hó összegben állapítja meg.

2./ Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsirmon Endre polgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától 29 910,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: jegyző a MÁK fele történő közlésért Határidő: azonnal

 

9/2017.(I.24.) számú határozat

1./ Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Róbert alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 139 600,- Ft/hó összegben állapítja meg.

2./ Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testület Varga Róbert alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától 20 940,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: jegyző a MÁK fele történő közlésért  Határidő: azonnal

 

10/2017.(I.24.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvodai nyári, takarítási szünet időpontját az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában 2017. július 1- július 12. és augusztus 5- augusztus 20. közötti időszakban határozza meg.

Felelős: intézményvezető, a szülők tájékoztatásáért     Határidő: 2017. február 15.

 

11/2017.(I.24.) számú határozat

1.Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2016.(XII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

2.Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra pályázatot nyújt be konzorcium keretein belül - önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges alábbi erő- és munkagépek beszerzése tárgyában -Somogycsicsó Község Önkormányzatával együttműködésben. Iharosberény Község Önkormányzat vállalja a konzorcium vezető szerepét.

3. Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázattal kapcsolatban a konzorciumi megállapodást Somogycsicsó Község Önkormányzatával jóváhagyja.

4. A konzorcium keretében benyújtandó fejlesztés tartalma:

Célterület megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges alábbi erő- és munkagépek beszerzése:

tolólap

gémkinyúlású zúzó

Megőrzési hely: Somogycsicsó, Rákóczi u. 22.

gréder

mélyásó kotró

Megőrzési hely: Iharosberény, Mártírok u. 53.

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban meghatározott önrészt biztosítja.

 

Felelős: Zsirmon Endre a konzorcium vezető önkormányzat polgármestere, a pályázat

benyújtásáért   Határidő. 2017. február 6.

 

5.Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

Célterület megnevezése:

Iharosberény település úthálózatának infrastrukturális fejlesztése a következő hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban álló külterületi helyi közutakon:

059. hrsz. – 400 m

071. hrsz. – 400 m

073/49. hrsz. – 500 m

074. hrsz. - 800 m

080. hrsz. – 500 m

0103. hrsz. - 400 m

842. hrsz. – 500 m

961. hrsz. – 500 m

1718. hrsz. – 300 m

1278. hrsz. - 200 m

 

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban meghatározott önrészt biztosítja.


Felelős: Zsirmon Endre polgármestere, a pályázat benyújtásáért  Határidő. 2017. március 6 .

 

12/2017.(I.24.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan a pályázat keretében beszerzendő erőgépek őrzési helyére és egyéb együttműködésre vonatkozó, Somogycsicsó Község Önkormányzatával kötött, és a Testület 101/2016.(XII.28.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását , amely a határozat mellékletét képezi, jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!