81/2016.(XI.30.) számú határozat

A Képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja:

1. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

2. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. I-III. negyedévi költségvetésének

teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás megtárgyalása

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati

rendelet módosítása

4. Az Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló

pénzügyi tájékoztatás megtárgyalása

5. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

módosítása

6. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi

költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás megtárgyalása

7. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2008.(XII.18.) önkormányzati

rendelet módosítása

8. Az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése

9. A Konyha bérbeadására kötött szerződés módosítása

10. Szennyvízelvezetés- és tisztítás tárgyában üzemeltetői szerződés módosítása

11. A temetőben alkalmazott díjak felülvizsgálata

12. A Konyha 2014-2015. évi működésével kapcsolatos felelősség kérdése

13. Egyebek

 

82/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi módosított költségvetését

33 284 eFt bevételi, 33 284 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

 

83/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót

24 512 eFt bevételi, 24 264 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

 

A polgármester javaslatára a Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

84/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iharosberény Község Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját

289 095 eFt bevételi, 225 899 eFt kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja.

 

85/2016.(XI.30.) számú határozat

A Képviselő-testület az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Bevételi főösszeg:

Eredeti előirányzat: 66 202 eFt

Módosított előirányzat: 67 722 eFt

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 66 202 eFt

Módosított előirányzat: 67 722 eFt

Felelős: jegyző, Határidő: értelem szerint

 

86/2016.(XI.30.) számú határozat

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót

51 121 eFt bevételi, 49 600 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

 

87/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

24.§-ával összhangban a 2016/2017-os tanévre megállapított iskolai felvételi körzethatárokban változást nem lát szükségesnek, ezért a 2017/18-as tanévre vonatkozóan megváltoztatását nem javasolja.

Felelős: polgármester, Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására 2016. november 30.

 

87/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

24.§-ával összhangban a 2016/2017-os tanévre megállapított iskolai felvételi körzethatárokban változást nem lát szükségesnek, ezért a 2017/18-as tanévre vonatkozóan megváltoztatását nem javasolja.

Felelős: polgármester, Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására 2016. november 30.

 

89/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt-vel a szennyvízelvezetés- és tisztítás tárgyában megkötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításával egyetért és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

 

90/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) szerint felülvizsgálta a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét, azokat nem módosítja.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

91/2016.(XI.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, az Önkormányzat kárára történt, az állam által biztosított gyermekétkeztetés állami támogatására vonatkozó normatíva visszafizetése miatt 13 930 383,-Ft, 1 576 098,- Ft késedelmi kamat, 697 787,-Ft igénybevételi kamat, mindösszesen 16 204 268,-Ft károkozásért.

Felelős: polgármester, Határidő: 2016. december 15.

 

92/2016.(XI.30.) számú határozat

1.A Képviselő-testület elfogadja a temetőben felállítandó 1 db 16 férőhelyes urnafal, előlap nélküli elkészítésére vonatkozó, bttó 560.000,-Ft értékű ajánlatot.

Felelős: a megrendelésért a polgármester, Határidő: 2016. december 5.

 

2.A Képviselő-testület a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület részére 300 000,-Ft összegű támogatást nyújt, fellépő ruhák készíttetésére.

Felelős: polgármester, Határidő: 2016. december 30.


3.A Képviselő-testület haszonbérleti hasznosításra egyfordulós pályázat keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában álló, 595.hrsz-ú, szántó művelési ágú, 4.0255 ha nagyságú területet, 10,-Ft/m2/év áron. Az egyéb pályázati feltételek meghatározása a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásai figyelembe vételével történik.

Felelős: polgármester, jegyző, Határidő: a pályázati felhívás kifüggesztésére 2016. december 15.


4.A Képviselő-testület 2016. december 7-én, 17 órai kezdettel, a Kultúrházban közmeghallgatást tart. A Testület az „Idősek Napja” rendezvényt 2016. december 15-én 14 órai kezdettel szervezi meg, a hagyományoknak megfelelő vendéglátással. A Testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvények megszervezéséről.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!