57/2016.(VIII.30.) számú határozat

A Képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja:

1. A hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016. (VI.30.) rendelet módosítása

2. A település településrendezési eszközeinek felülvizsgálata

3. A tanévkezdési támogatásokról való döntés

4. Báró Inkey Gáspár vívóverseny szervezésének, támogatásának kérdése

5. Pályázat I. Világháborús emlékmű felújítására

6. Csőgör István bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme

7. Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vásárlást szolgáló kiegészítő támogatás

érdekében

8. Egyebek

 

A Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

58/2016.(VIII.30.) számú határozat

Iharosberény Község Képviselő-testülete a 51/2016.(VI.29.) számú határozat végrehajtására megjelölt határidőt 2016. október 31-ra módosítja.

Felelős: polgármester, jegyző, Határidő: 2016. október 31.


59/2016.(VIII.30.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 11.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján kérelemre tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberény Községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Iharosberény községben tartózkodó óvodába járó gyermekek, nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.

A kérelem benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.

A kérelem benyújtására megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez tanulói jogviszony igazolást szükséges mellékelni.

A támogatást a Képviselő-testület utalvány formájában nyújtja.

A támogatás összege: 15.000,- Ft, egyszeri alkalommal.

A  Képviselő-testület az utalványok átadására az időpontot később határozza meg.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

60/2016.(VIII.30.) számú határozat

A Képviselő-testület 150 000,-Ft támogatást nyújt a Gesztenyefesztivál keretében megrendezendő „Báró Inkey Gáspár Vívóverseny” megszervezéséhez. A támogatás összege a Gesztenye Fesztivál költségvetésébe beépül, abban elkülönítetten szerepel.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

61/2016.(VIII.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a KKETTKK-CP-02 pályázati kódú felhívás alapján, az első világháborús emlékmű állagmegőrzése, felújítása céljából. A Testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.

Felelős: polgármester, Határidő: 2016. december 31.

 

62/2016.(VIII.30.) számú határozat

A Képviselőtestület 2020. március 1-ig meghosszabbítja az iharosberényi Önkormányzat tulajdonát képező 590. hrsz-ú ingatlanon lévő autófelszerelési üzlet, PB gázcsere telep elhelyezését biztosító területre és az üzemanyagtöltő állomás bérletére vonatkozó szerződések határidejét. A szerződések egyéb pontjai, a szerződések megkötése óta született módosításokat figyelembe véve, változatlanok maradnak.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

63/2016.(VIII.30.) számú határozat

1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, a Belügyminiszter által közzétett, pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be 164 m3 keménylombos tűzifa szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

2.Iharosberény Község Önkormányzata szerepel a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében található jelentős munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében. A pályázati kiírás alapján a pályázat benyújtásának önerő vállalása nem feltétele.

3.Iharosberény Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: polgármester, Határidő: azonnal

 


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!