47/2016.(VI.28.) számú határozat

A Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Beszámoló az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

2. A települési hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása és a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződés módosítása

3. DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás ügye

4. A Helyi Építési Szabályzat törvényességi felülvizsgálatával kapcsolatos javaslat

5. Polgárőr és Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

6. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásának kérdése

7. Egyebek.

 

48/2016.(VI.29.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.


A Testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

 

49/2016.(VI.29.) számú határozat

1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viridis-Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2021. március 31-ig határozott időtartamra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.számú és egységes szerkezetbe foglalt módosítását jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

 

50/2016.(VI.29.) számú határozat

1. Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Magyar-Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezéseit nem érintve, a bérleti-üzemeltetési szerződésből illetve jogszabályokból eredő kötelezettségük teljesítéséhez szükséges együttműködésüket az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési Megállapodásban rögzítik.

2.Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS aláírására.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint


51/2016.(VI.29.) számú határozat

1.Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Somogy Megyei Kormányhivatal - a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó - javaslatát.

2.Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és Testület elé terjesztéséről, a Kormányhivatal levele 4. pontjában megfogalmazott szempontok figyelembe vételével.

Felelős: jegyző, Határidő: 2016. augusztus 31., illetve véleményezési eljárás lefolytatásának kötelezettsége esetén értelem szerint

 

52/2016.(VI.29.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100 eFt támogatást nyújt az iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület részére, az Egyesület hamburgi-eidelstedti tűzoltósággal fennálló kapcsolat keretében, rendezvény szervezéshez.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

53/2016.(VI.29.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatására. A Képviselő-testület költségvetésében a közösségi színtér fejlesztésére 6 375 000,-Ft önerőt biztosított. A pályázott beruházási összeg 3 895 000,-Ft, amelyből a kért támogatás összege 3 895 000,-Ft.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

 

 

 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!