30/2016.(IV.28.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló

2. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló

beszámoló

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló

4. Csapó Józsefné Iharosberény, Táncsics u. 19. szám alatti lakos kártérítési igénye

5. Pályázat benyújtása a Tűzoltószertár épületének felújítására

6. Agro-Szoforg Kft-vel fennálló bérleti szerződés ügye

7. Egyebek

 

31/2016.(IV.28.) számú határozat

1. A Képviselő-testület az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót az alábbi főösszegekkel elfogadja:

30710 eFt bevétel, 28982 eFt kiadás

2. A Képviselőtestület az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi pénzmaradványát nem vonja el az intézménytől.

Felelős: polgármester, intézményvezető, Határidő: értelem szerint

 

32/2016.(IV.28.) számú határozat

1. A Képviselő-testület az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót az alábbi főösszegekkel elfogadja:

63 100 eFt bevétel, 62 559 eFt kiadás

2. A Képviselőtestület az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványát nem vonja el az intézménytől.

Felelős: polgármester, jegyző, Határidő: értelem szerint

 

33/2016.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete Iharosberény Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési zárszámadásáról.

 

34/2016.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Csapó Józsefné Iharosberény, Táncsics u. 19. szám alatti lakos 2016. január 29-i balesete miatti kártérítési kérelmét.

Felelős: a határozat közléséért polgármester, Határidő: 2016. május 6.

 

35/2016.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázni kíván a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése (VP-6-7.4.1.1-16) elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Tűzoltószertár energiatakarékos felújítása és Civil Házzá alakítása Iharosberényben” címmel az Iharosberény 74/1. hrsz-ú ingatlanon álló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Zsirmon Endre polgármester, Határidő: értelem szerint

 

36/2016.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 595. hrsz-ú, az Agro-Szoforg Kft. által bérelt, szántó művelési ágú terület bérleti jogviszonyát meghosszabbítja, 2016. november 30-ig, a föld művelésére vonatkozó gazdasági indokok és a terület használati jogával kapcsolatos helyzetre tekintettel.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

 

 

 


 

 


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!