15/2016.(II.15.) számú határozat:
A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetése

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése

3. Az Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása-egyéb döntések

4. Hulladék gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendelet alkotása, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

5. Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása

6. Rendeletalkotás a határőrizeti célból kitermelt faanyag szociális támogatás céljára történő felhasználásának helyi szabályairól

7. Simityné dr. Laklia Mária fogorvos kérelme

8. Iharosberényi Művelődési Ház tető-felújítási ügye

9. A szünidei gyermekétkeztetés szervezése

10. Egyebek


16/2016.(II.15.) számú határozat:

1.  A Képviselő-testület az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetését 29 334 eFt bevételi, 29 334 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: óvodavezető, Határidő: értelem szerint

 

17/2016.(II.15.) számú határozat:

A Képviselő-testület saját bevételei összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy  saját bevételei összegét 2019-ig  a 2016. évi szinten tervezi.
Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


18/2016.(II.1.) számú határozat:

Iharosberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete – az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda fenntartói jogköre gyakorlása körében – a 2016/2017-es nevelési év vonatkozásában az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza meg:
1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Iharosberény község közigazgatási területe.

2. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.Az óvodai jelentkezés időpontja: 2016. április 25–26-án 9-15 óra

3. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 7.00-16.30 óráig.

4. Az indítható óvodai csoportok száma: 2 csoport5.  Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján  az óvodai nyári, takarítási szünet időpontját az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában 2016.  július 16. - augusztus 19. időszakban határozza meg. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2016/2017. nevelési évre szóló óvodai beíratási felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: polgármester, Határidő: Azonnal, illetve a jelentkezés módjának, időpontjának, illetőleg az óvodai beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


19/2016.(II.15.) számú határozat:

1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viridis-Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 2/2013.(III.1.)számú rendelet módosításáról

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete a határőrizeti célból kitermelt faanyag szociális támogatás céljára történő felhasználásának helyi szabályairól


20/2016.(II.15.) számú határozat:

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Simityné dr. Laklia Mária fogorvos havi bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester, Határidő: 2016. március 4.


21/2016.(II.15.) számú határozat:

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az iharosberényi Művelődési Ház tetőzetének részleges felújítására, cseréjére vonatkozó, a KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft-vel kötött szerződésben szereplő összeget, 5 259 840,-Ft szerződéskötési összegről 3 882 662,-Ft-ra. A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítást írja alá.
Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint


22/2016.(II.15.) számú határozat:

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetés módjáról az alábbiak szerint határoz: A  testület a gyermekétkeztetés keretében igényelt készételt helyben történő fogyasztással biztosítja.
Felelős: polgármester, Határidő: azonnal


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!