1/2016.(I.07.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Javaslat az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának    módosítására

2.  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítása

3. Javaslat az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda alapító okiratának módosítására

 

2/2016.(I.07.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „ Javaslat az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítására ”  tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, hagyja jóvá. 
2. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint


3/2016.(I.07.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló13/2014. (XII.5.)  önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az alábbiak szerint módosítja:


1. sz. függelék  a 13/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelethez
Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése
Kormányzati funkció Megnevezés011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás041232 Start-munka program – téli közfoglalkoztatás041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás041236 Országos közfoglalkoztatási program 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás064010 Közvilágítás066010 Zöldterület-kezelés066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása082044 Könyvtári szolgáltatások082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások107051 Szociális étkeztetés107052 Házi segítségnyújtás


2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet és a B203 Változásbejelentési Kérelmet a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés miatt küldje meg a Magyar Államkincstár számára.


Felelős:  jegyző

Határidő: azonnal


4/2016.(I.07.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda Alapító okiratának módosítására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
1. A Képviselő-testület elfogadja az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. mellékletében szereplő tartalommal.2. A Képviselő-testület elfogadja az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda Alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 2. mellékletében szereplő tartalommal.3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát küldje meg az érintett intézmény részére, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés miatt a Magyar Államkincstár számára.

Felelős:  polgármester, jegyző

Határidő: azonnal


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!