90/2015.(XI.25.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. A „Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól” szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

2. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

módosítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

3. Az Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló

pénzügyi tájékoztatás megtárgyalása

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

4. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

5. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének

módosítása

Előadó: jegyző

Előterjesztés: írásos

6. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I-III. negyedévi

költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatás megtárgyalása

Előadó: jegyző

Előterjesztés: írásos

7. A közös tulajdonú Konyha üzemeltetésének ügye

Előadó: polgármester

Előterjesztés: szóbeli

8. Egyebek


91/2015.(XI.25.) számú határozat

1.Iharosberény Képviselőtestülete „Idősek Napja” elnevezésű rendezvényt szervez

2015. december 9-én, a Testület az ünnepségen megvendégeli a meghívottakat, támogatásként 10000,-Ft/fő értékű támogatást biztosít az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 11/A.§ (1) bekezdésében meghatározott korosztály számára.

2.A Képviselőtestület a hivatkozott önkormányzati rendelet 11/A.§ (2) bekezdésében meghatározott korosztálynak az alábbi támogatást nyújtja:

Óvodai korosztály: 15 000,-Ft/fő

Általános iskolai korosztály: 500,-Ft/fő

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

92/2015.(XI.25.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja:

Bevételi főösszeg.  265 106 eFt

(költségvetési bevételek 218 223 eFt

finanszírozási bevételek 46 883 eFt)

 

Kiadási főösszeg    211 327 eFt

(költségvetési kiadások 140 265 eFt

Finanszírozási kiadások 71 062 eFt)

 

93/2015.(XI.25.) számú határozat

  1. Iharosberény Önkormányzat Képviselő-testülete a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

  2. Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

94/2015.(XI.25.) számú határozat

A Képviselőtestület az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

 

Bevételi főösszeg:

Eredeti előirányzat: 60 707 eFt

Módosított előirányzat: 62 524 eFt

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 60 707 eFt

Módosított előirányzat: 62 524 eFt

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint

 

95/2015.(XI.25.) számú határozat

Iharosberény Képviselőtestülete az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló pénzügyi tájékoztatást elfogadja.

 

96/2015.(XI.25.) számú határozat

A Képviselőtestület az Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter tulajdonát képező, az iharosberényi iskola épületében működő Konyha üzemeltetésével kapcsolatban a polgármester tájékoztatóját elfogadja.

 

97/2015.(XI.25.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nem nyújt anyagi támogatást az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

Felelős: a döntés közléséért jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 


 


 

 Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!