84/2015.(X.28.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

2. A gyermekjóléti és családsegítés szolgáltatási rendszerének átalakítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

3. Péntek Anita lakásbérleti díjjal kapcsolatos kérelme

Előadó: polgármester

Előterjesztés: szóbeli

4. Az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése.

Előadó: polgármester

Előterjesztés: szóbeli

5. Egyebek

 

85/2015.(X.28.) számú határozat

1. Iharosberény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 119/2013. (XI.19.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekben meghatározott nyilatkozat megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

86/2015.(X.28.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testüle, mint a feladat ellátásának kötelezettje 2016. január 1. napjától a család és gyermekjóléti szolgálat működtetését továbbra is társulási formában kívánja megvalósítani, a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

87/2015.(X.28.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Péntek Anita az Iharosberény, Hegyalja u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjét - az általa a lakásban végzett munkák ellenértékét figyelembe véve - mentesíti 1 havi lakbér megfizetése alól.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 12.

 

88/2015.(X.28.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§-ával összhangban a 2015/2016-os tanévre megállapított iskolai felvételi körzethatárokban változást nem lát szükségesnek, ezért a 2016/17-es tanévre vonatkozóan megváltoztatását nem javasolja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 30.


89/2015.(X.28.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a DRV Zrt-től 1 db közterületi mintavételi hely kiépítését, bruttó 69.610 Ft. összegért. A beruházási munka ellenértéke beszámításra kerül a 2015. évi koncessziós díjba.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

A Képviselőtestület a polgármester tájékoztatását elfogadja. A Testület egyetért azzal, hogy szükségtelen a „Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése” tárgyában együttműködési megállapodás kötése.

 

 

 Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!