75/2015.(IX.14.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

 

1./ Iharosberényi Művelődési Ház tető-felújítási ügye.

Előadó: polgármester

Előterjesztés: szóbeli

2./ Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület visszatérítendő támogatás iránti

kérelme

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásbeli

3./ Pályázat benyújtása szociális tűzifa vásárlást szolgáló kiegészítő támogatás

érdekében

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásbeli

4./ Egyebek.

 

76/2015.(IX.14.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft-nek az iharosberényi Művelődési Ház tetőzetének részleges felújítására, cseréjére vonatkozó 5 259 840,-Ft-os ajánlatát.

A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

77/2015.(IX.14.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület kérelmével kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

  1. Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 145 000.-Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület részére az alábbi, megállapodásban rögzített feltételekkel:

  • Iharosberény Község Önkormányzata 77/2015.(IX.14.) számú határozatával 145 000.-Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt, a gyorsbeavatkozó gépjármű biztosítási díjának kifizetése céljára az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület részére.

  • Az 1. pontban meghatározott támogatás kizárólag a testület által meghatározott célra használható fel.

  • Az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott visszatérítendő támogatást legkésőbb 2015. november 30. napjáig Iharosberény Község Önkormányzata számára a Somogy Takarék Szövetkezetnél vezetett 67000100-10001002 számú számlájára visszafizeti.

  • Felek a köztük felmerült vitás kérdések tekintetében kikötik a Nagyatádi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

78/2015.(IX.14.) számú határozat

1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be 198 erdei m3 kemény lombos fa, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

2.Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján önerőt nem biztosít a tűzifavásárláshoz, mivel szerepel a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében található jelentős munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében.

3.Iharosberény Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

4. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is – származó költségeket.

 

 

 


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!