68/2015.(IX.3.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. KEOP-2014-4.10.0/F számú pályázattal kapcsolatban döntés önerő kérdésében

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés: írásos

2. Hulladék szállítással kapcsolatos kedvezmény biztosításához kapcsolódó

megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés: írásos

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati

fordulójához való csatlakozás

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés: írásos

4. Kaposváron tanuló iharosberényi gyermekek étkezési hozzájárulása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés: írásos

5. Egyebek

 

69/2015.(IX.3.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című konstrukcióra benyújtotta pályázatát.

A pályázat eredményes volt, a támogatói okirat elkészült:

Iktatószáma: KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0364-0074945/308.

A pályázat tartalma az

Óvoda, 8725 Iharosberény, Eötvös u. 1. HRSZ:549/1

Polgármesteri hivatal, 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6 HRSZ: 149

Művelődési Ház ,8725 Iharosberény, Mártirok u. 62 HRSZ: 536/1 hrsz.

alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok épületenergetikai fejlesztése.

 

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe(i):

Óvoda, 8725 Iharosberény, Eötvös u. 1. HRSZ:549/1

Polgármesteri hivatal, 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6 HRSZ: 149

Művelődési Ház, 8725 Iharosberény, Mártirok u. 62 HRSZ: 536/1 hrsz.

 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/F

A projekt megnevezése/Címe: KEOP-4.10.0/F/14-2014-0364 „Iharosberény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”

A beruházás teljes költsége: 96.575.283 Ft

A beruházás elszámolható költségeinek összege: 96.207.187 Ft

A beruházás nem elszámolható költségei: 368.096 Ft

A KEOP forrásból származó támogatás: 100 % támogatási intenzitás, minimális támogatási összeg 30.000.000 Ft, maximális támogatási összeg 150.000.000 Ft

A projekt megvalósítása során felmerülő, elszámolható szolgáltatások és építési beruházás költségei 100%-os mértékben elszámolhatóak a pályázat keretein belül, a projekt során keletkező, nem elszámolható költségek összege 368.096 Ft, amely összeg az Önkormányzat részéről rendelkezésre áll.

A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét (368.096 Ft) a költségvetésben elkülöníti.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

70/2015.(IX.3.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a hulladék szállítással kapcsolatos kedvezmény biztosításához kapcsolódó, 2015. július 1- 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó megállapodást.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

71/2015.(IX.3.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.

Felkéri a jegyzőt a csatlakozáshoz szükséges tennivalók elvégzésére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. október 1.

 

72/2015.(IX.3.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a kaposvári Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság kérésére, a Kaposvár Önkormányzata által fenntartott óvodákban és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tanuló iharosberényi gyermekek részére biztosított étkezési ellátáshoz való hozzájárulásként, 2014. évre vonatkozóan 2774,-Ft-ot kifizet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 15.

 Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!