18/2015.(II.27.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Közvilágítás korszerűsítésének kérdése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos, szóbeli kiegészítéssel

2. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

3. Tűzoltószertár felújításának ügye

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: szóbeli

4. Szilárd hulladékszállítással kapcsolatos megállapodás elfogadása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

5. Óvodai csoportszám, csoportlétszám és jelentkezési időpont meghatározása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: szóbeli

6. Egyebek

 

19/2015.(II.27.) számú határozat

A Képviselőtestület egyetért Iharosberény közvilágítási rendszerének korszerűsítésével.

A Testület felkéri az ENERIN Sümeg Energetikai Kft-t készítse el a szerződés tervezetet.

Felelős: a felkérésért a polgármester

Határidő: azonnal

 

20/2015.(II.27.) számú határozat

A Testület elfogadja a Tűzoltószertár felújítására vonatkozó, Korontos Kft. által készített szerződés tervezetet.

A felújítás nttó költsége: 2 635 000,-Ft, bttó költsége: 3 346 453,-Ft.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

21/2015.(II.27.) számú határozat

A Képviselőtestület jóváhagyja a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti 2015. június 30-ig tartó megállapodást.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

22/2015.(II.27.) számú határozat

Iharosberény Képviselőtestülete a fenntartásában működő óvodában a 2015/16. nevelési évre vonatkozóan:

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§.(2)d) pontja alapján

2 (kettő) óvodai csoport indításáról határoz.

2. engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§.(7) bekezdése

alapján a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal

történő átlépését,

3. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§.(2)b) pontja alapján

az óvodába történő általános jelentkezés időpontjául 2015. április 27-29. 8,00 - 15,00

óra időtartamot határozza meg

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

23/2015.(II.27.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi ellátó rendszer tervezett átalakításával kapcsolatban az alábbiakat kéri:

Szeretné megőrizni az annak idején peres úton elért - és a Kanizsai Dorottya Kórház működési engedélyében rögzített - státusát, és szeretné a fekvőbeteg ellátást, a Kórházban maradó szakmacsoportok mindegyikében, továbbra is a Dorottya Kórházban igénybe venni.

 

 

 

 


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!